arDeBo hjälper ditt företag att ta hem vinsten av investeringar i nya administrativa IT system.

arDeBo consulting-praktisk handledning hos slutanvändare

Kvalificierad rådgivning vid införande av nya IT system i organisationen.

Att räkna hem en stor investering i administrativa informationsssytem är svårt att göra i finasiella termer. Ofta beror det på att grundläggande kunskap om systemtets möjligheter saknas i företaget helt enkelt därför att kunskapen gick ut genom dörren när systemet överlämandes i drift till den egna IT organisationen.
Min erfarenhet från båda miljöer, IT teknik och användarens sida gör mig till den tolk ditt företag behöver när ett nytt system är på väg in i företaget.
Också i nästa fas när användarnas närvaro individuellt engagemang och entusiasm är de ingredienser som krävs för att investeringarna skall ge utdelning behövs en erfaren rådgivare.

Praktisk handledning och utbildning hos slutanvändare när systemet är i drift.

Vinsten ligger i att systemen används varje dag av samtliga användare på ett sådant sätt att deras arbete underlättas. Utebliven utdelning beror ofta på att man inte utnyttjar potentialen i de nya systemen därför att dessa införs utan en på förhand definierad strategi för hur de skall användas på ett enhetligt sätt av alla i hela företaget.
Det finns alltid en plan för den tekniska implementationen men ofta saknas det strategi för hantering av de stora förändringar som nya system innebär för slutanvändare i hans/hennes dagliga arbete.
Resultatet blir frustration hos slutanvändaren och därmed utebliven vinst för företaget.

 
Är du intresserad och vill veta mera?
Tag kontakt för att boka ett möte och låta mig berätta hur jag kan hjälpa ditt företag.